Recyclable Elements

01_visualiseringboldbur 02_betonlivsforlob 03_placering 04_situationsplan 05_betonelement 06_aksonometri 07_1sal 08_elementvisualisering 09_tvaersnit 10_boligplaner 11_elementdetalje
<
>
Boligplaner 1:50 af de to primære boligtyper. Venstre: Boligtypen hvor et fælleskøkken deles. Højre: Boligtype hvor fælleskøkken deles med nabo til den ene side, og have deles til den anden side

2014 | 7.semester | Urbanplanen, Amager

Projektet ligger i det socialt belastede boligområde, Urbanplanen, på Amager, nærmere bestemt på grunden hvor Solvangcentret ligger i dag. Med baggrund i research af socialt belastede boligområders udvikling, er to funktioner blandet: studieboliger for at tilføre noget nyt; studerende som forbillede for særligt de unge i området, samt sportsfaciliteter for at skabe en ramme og et rum for social aktivitet, der kan være grundlag for et fællesskab mellem de nye og nuværende beboere.
Bygningen bygges af et betonelement, vi har udviklet, som en reaktion på den mængde beton, der ender som vejfyld. Elementet samles mekanisk med opspænding, hvilket betyder, at det kan adskilles og dermed genbruges direkte i en ny bygning i en ny kontekst.
Programmet består af 107 studieboliger i primært to størrelser (24m2 og 51m2), fællesarealer, samt sportsfaciliteter der spænder fra Dyvekeskolen med aktiviteter af mere urban karakter (skate, parkour) mod Remiseparken med aktiviteter af mere landskabelig karakter (udendørs fitness).

Tomands-gruppe.